Teenused

Tootekaart

ETF (Eesti Ehitusteabe Fond) tootekaart on A4 formaadis ja Adobe pdf vormingus infoleht, mille sisuks Teie poolt müüdava või toodetava kauba põhjalik info. Tootekaart on otstarbekas koostada mingi kindla kaubagrupi kohta ( või TALO 2000 tooterühma kohta), vastasel juhul muutub ta liialt laialivalguvaks. Väga erinevate tootegruppidega või laiema sortimendiga ettevõttel võib vajadusel olla ka mitu tootekaarti. Näiteid erinevatest tootekaartidest ja nende koostamise põhimõtetest leiate Tarviketieto.net-ist või klikkides kõrvalasuvate tootekaartide fotodele.

Tootekaart sisaldab iseloomustavat teksti ja fotosid. Toote iseloomustamiseks on kaardile võimalik lisada jooniseid –graafikuid, ka erinevaid spetsiifilisi tooteomadusi.

Mõned tootekaardi plussid:

Tootekaardi valmistamiseks-saamiseks on mitu viisi:

Minikirjeldus

Minikirjeldus on tootekaardi minivorm. Tegemist on infokaardiga, mis mõeldud tutvustama Teie ettevõtet: peamine tegevusala, tähtsamad tooted ja kaubamärgid, foto või paar toodetest ning kontaktandmed. Näiteid leiate klikkides kõrvalolevatele näidistele.

Tootekaardid ja minikirjeldus on mõeldud, nagu kogu ehitustooted.ee keskkond, kõigile ehitusala spetsialistidele ja ehitushuvilistele. Minikirjeldus annab kiire ülevaate Teie ettevõttest, tootekaardid aga põhjaliku tehnilise kirjelduse Teie poolt müüdavast-toodetavast. Minikirjelduse üheks plussiks võib välja tuua ka tema hea esindusfunktsiooni- nimelt, juhul kui Teie firmal veel ei ole oma kodulehekülge, on Teil nüüd suurepärane võimalus kasutada selleks meie poolt pakutavat minikirjeldust.

Minikirjelduse saamiseks saadate meile kuni 600 tähemärki teksti oma ettevõttest, logo ja üks kuni kaks fotot jpg. formaadis maksimaalse laiusega 500 pikslit. Meie vaatame need üle ja kohendame vajadusel. Millele tutvustuses rõhku panna, otsustate Teie. Soovitame ära mainida tuntumad kaubamärgid ja olulisemad tooted. Need tulevad ka hiljem ehitustooted.ee erinevaid otsinguid kasutades hõlpsasti välja ja huvilised saavad hea ülevaate ning kontaktandmed Teie ettevõtte kohta.

Tooteomadused

Tooteomaduste näol on tegemist võimalusega mingile kindlale kaubagrupile (TALO2000 tooterühmale) määrata väärtusi. Töö käigus tekib projekteerijal või ehitajal sageli vajadus võrrelda erinevaid tooteid nende põhinäitajate alusel ja seeläbi teha õigeid otsuseid. Määratud tooteomaduste abil muutub valikute tegemine oluliselt lihtsamaks.

Teil on võimalus täiendada tooteomaduste valikut just selliste omaduste või näitajatega, mida eelistate või olulisteks peate. Meil on välja pakkuda juba olemasolevaid tooteomadusi, faili nendega leiate klikkides siia. Teretulnud ka Teie endi poolt väljapakutav, sest nagu juba eelpool mainitud, tunnete just Teie oma kliente kõige paremini ning teate, millised omadused neid Teie toodete juures huvitavad.

üles

kontakt | KKK