Korduvad küsimused

1. Kas ehitustooted.ee kasutamiseks on vajalik liitumine või kasutajaks registreerumine?

Ehitustooted.ee andmebaasi kasutamiseks ei ole vajalik eelnev registreerimine, vaid võite vabalt siseneda mistahes otsingusse ja leida vastused Teid huvitavatele küsimustele. Andmete vaatamine ja päringute tegemine on kasutajale tasuta. Täpsustavat informatsiooni erinevate otsingu võimaluste kohta leiate klikkides otsingu päises asuvale tähisele Juhised.

2. Kui kaua võtab aega tootekaardi avaldamine veebis?

Valmiskaardi avaldamise aeg sõltub Teiepoolsete materjalide valmiduse astmest, samuti tootekaardi mahust. Orienteeruvalt kulub kaardi koostamiseks ning avaldamiseks 2-3 nädalat.

3. Kas valmis tootekaarti või minikirjeldust on võimalik vajadusel muuta?

Andmete muutumisel lepinguperioodi vältel on võimalik teha tootekaardil ja minikirjeldustes teha parandusi ja täiendusi ning see on Teie jaoks tasuta.

Mistahes muude küsimuste tekkimisel või täiendava informatsiooni saamiseks, on Teil võimalus pöörduda meie poole e-posti aadressil ehitustooted@ehituskeskus.ee , telefonil 6273066 või sisestage oma teade klikkides Tagasiside, kus avaneb vastav vorm.

kontakt | KKK